Sikringsordning

Byggesystemer forsikringskonsept, en ekstra trygghet om noe skjer.

Spesifikasjoner

Dokumenter

Sikringsordning

Byggesystemer tilbyr sine kunder sikringsordning tegnet i et forsikringsselskap som forsikringsgiver. Forsikringen dekker leid utstyr mot plutselige og uforutsette hendelser som tyveri, innbrudd, brann og vannskade. 

Sikringsordning

Bysy-sikringsordning tegnes ved inngåelse av leiekontrakt når du leier maskiner og utstyr hos oss, og skal fremgå som egen post på leiekontrakten (faktura).

Sikringsordningen er en tingskadeforsikring og dekker skade som følge av plutselige og uforutsette hendelser forårsaket av ytre forhold, herunder tyveri, innbrudd, brann og vannskade på våre maskiner og utstyr. Denne forsikringen gjelder ikke skade hos tredjepart (Ansvarsforsiking). Vi anbefaler derfor leietaker å tegne ansvarsforsikring i tillegg.

Premien for Bysy-sikringsordning er p.t. 5 % av listepris (ekskl. mva.), og egenandel beregnes per skadetilfelle slik:

Kr. 10.000,- (eks.mva) for privatkunder

Kr. 20.000,- (eks.mva) for bedriftskunder

Eller til Byggesystemer sin gjenanskaffelseskostnad, dersom denne er lavere.

Begrensning i sikringsordning

Som plutselig og uforutsett skade anses ikke slitasje, forbruk, korrosjon, belegg og annen skjødesløs behandling. Ved tyveri må tidspunktet for tyveriet kunne fastslås, og det må kunne dokumenteres at gjenstanden har vært forsvarlig fastlåst/avlåst. Dette skal fremgå av politirapporten. For andre begrensninger, se fullstendige leievilkår på www.bysy.no/leievilkaar eller få disse på våre avdelinger.

Hvis skade inntreffer

Kontakt din Byggesystemer-avdeling snarest og fyll ut følgende skjema www.bysy.no/skademelding

1. Oppgi kundenavn, adresse, telefon, kontaktperson og ordrenummer

2. Oppgi skadet materiell, samt eventuelt individnummer

3. Det må fylles ut en skademelding som beskriver hva som har hendt, skadens art og omfang

4. Tiltak som er iverksatt. (Ved tyveri, innbrudd og skadeverk skal politianmeldelse foretas snarest og vedlegges skademeldingen)

5. Dersom du ønsker å benytte Bysy-sikringsordning vil vi belaste en egenandel på saken med en gang

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.