Giraffsliper/Planex

Sliper med støvsuger

Giraffsliper

Spesifikasjoner

SLIPER
-
Vekt 1.1 m
3.8 kg
Vekt 2.1 m
4.6 kg
Omdreininger
310 - 920/min
Slipepapir Ø
225 mm
Strøm
230 v / 10 amp
STØVSUGER
-
Vekt
16 kg
Luftmengde
3600 l/min
Beholder - pose
45 l
Strøm
230v / 10 amp

Dokumenter

Bruksområder

Sliper med støvsuger Sliping av sparkel. Fjerning av tapet-, gulvbelegg- og tepperester.  Egenskaper: Unikt hurtigkoblings-system som gjør at man med enkle håndgrep kan forlenge maskinen fra 1,1 m til maks 2,1 m.   Justerbar vakuum funksjon som gjør at maskinen kan "bære" sin egen vekt, tilpasses enkelt forskjellige overflater. Kommer helt inntil i overganger tak/vegg osv...

stang

Unikt hurtigkoblings-system som gjør at man med enkle håndgrep kan forlenge maskinen fra 1,1 m til maks 2,1 m. Justerbar vakuum funksjon som gjør at maskinen kan "bære" sin egen vekt, tilpasses enkelt forskjellige overflater. Kommer helt inntil i overganger tak/vegg osv...

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips

Arbeid som grovsliping, børsting, polering og kapping skal ikke utføres med denne maskinen. Innånding av støv kan skade luftveiene. Koble alltid maskinen til et avsug. Bruk åndedrettsvern ved arbeid som produserer mye støv.
Tips en venn