Fasadestillas / smal

Stillastypen egner seg meget bra til fasadearbeid, malerarbeid, utskifting av vinduer eller annen type renovering.

Alby_stillas_smal[1]

Spesifikasjoner

Belastningsklasse
200 kg/m2.
Vekt
Ca. 9 kg pr m2
Materiale
Aluminium


Fasadestillas er i amuminium og blir sammensatt av kun noen få grunnkomponenter med lav vekt, noe som gjør montering og demontering raskt og enkelt. Denne stillas typen er like godt egnet må små eneboliger så vel som store krevende jobber. 

Bygging av denne stillastypen foregår med følgende grunnkomponenter:

- Vertikalrammer 
- Fotspindler/stillasbein
- Plattinger/lemmer
- Rekkverk
- Diagonal 
- Sparkebord
Byggesystemer gjennomfører behovsvurdering, planlegging, beregning, transport, montering og demontering.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips

Før stillasarbeidet starter må grunnens bæreevne vurderes. Før montering må plasseringen av de ulike deler planlegges. Husk forankring på hver 6 høydemeter. Les mer i monteringsveiledningen. Husk at forskriftene pålegger jevnlig tilsyn med stillas.
Tips en venn