Bruk av logoen til Byggesystemer

Byggesystemer sin merkevarelogo finnes i fire varianter, som kan brukes til ulike formål og ivaretar alle Byggesystemers verdier.

Logo_sammensatt_rgb_forklaring20

Spesifikasjoner

Dokumenter

Det er viktig at logoen fremstår likt. Det er med andre ord ikke tillatt å benytte andre farger, mål, vinkler eller på annen måte forandre logoen i forhold til det som er vist i dokumentet som ligger her for nedlasting.

Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol “Vi leier ut!”. Grønn stripe med teksten www.bysy.no.

Produktnavn som stillas, maskiner etc skal aldri inkluderes i logoen, eller bli en del av logoen.
Vi leier ut! symbolet skal alltid stå over midten av logoen Byggesystemer.

Navnetrekket “Byggesystemer” er basert på en eksisterende font, men har blitt tilpasset Byggesystemer sin logo. Støttelogoer og navnetrekket er plassert i forhold til hverandre. Dette må aldri endres på.

NB! All bruk av Byggesystemers logo skal sendes til Byggesystemer for godkjenning før bruk.

Profilprogram for bruk av logoen til Byggesystemer (PDF)


Komplett logo TIF, EPS og JPG

Logo_sammensatt_rgb_lokalprint20.jpg


Ren logo kun Byggesystemer TIF, EPS og JPG

  Logo-lokal-print.jpg

Andre forespørsler om vår logo kan sendes inn ved å fylle ut skjemaet nedenfor:

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.