Byggesystemer: Vi leier ut stillas, maskinutleie og utstyr!HMS/-verktøyByggesystemer er godkjent leverandør i StartBANK

Byggesystemer er godkjent leverandør i StartBANK

SB_LOG_web.gif

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Byggesystemer er godkjent leverandør i StartBANK.

Spesifikasjoner

Dokumenter

Med 4400 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Hvordan kan StartBANK hjelpe deg med å velge pålitelige leverandører og redusere risikoen ved innkjøp?

StartBANK gir virksomheten én enkelt kilde til kontrollert, nøyaktig og oppdatert leverandørinformasjon, slik at du kan håndtere leverandørrisiko og redusere kostnadene og det administrative arbeidet. Med nettverksmodellen som brukes i StartBANK, der innkjøpermedlemmene deler leverandørinformasjon som samles inn og kontrolleres av Achilles, kan du effektivt finne og velge seriøse leverandører samtidig som du har nytte av økt konkurranse.

Risikohåndtering

Via StartBANK får du tilgang til kontrollert informasjon om leverandørenes forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall, samt informasjon fra pålitelige tredjeparter. StartBANK har også et samarbeid med Skatteetaten om tilgang på oppdatert skatte- og avgiftsinformasjon. Disse avgjørende opplysningene vil være til hjelp når du skal identifisere og håndtere risiko på en konsekvent måte. StartBANK gir deg også mulighet til å sørge for at du samarbeider med leverandører som er seriøse og følger loven og din virksomhets føringer for opptreden.

Hev nivået ytterligere

Felles krav og standarder for bransjen tilrettelegger for kontinuitet i virksomheten og stadige forbedringer i samsvar med beste praksis i bransjen. Slik fremgang kan forsterkes ved hjelp av tredjepartsinformasjon som er tilgjengelig via StartBANK: Brønnøysundregistrene, Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet (MVA), Dun&Bradstreet, Direktoratet for byggkvalitet (sentral godkjenning), Direktoratet for sikkerhet og samfunnsberedskap (godkjent el-foretak) og Mesterbrev.

Kjenn dine leverandører

Du får tilgang til relevant, kontrollert og oppdatert leverandørinformasjon, slik som selskapsinformasjon, kontaktopplysninger, CSR- og HMS-standarder, produkter og tjenester. Informasjonen er standardisert og presenteres på en konsekvent måte, slik at det er lett å søke etter, sammenligne og velge leverandører til alle slags innkjøp.

Spar tid og penger

Achilles samler inn, kontrollerer og vedlikeholder leverandørinformasjonen på vegne av innkjøperorganisasjonene og gjør den tilgjengelig for alle innkjøpere i StartBANK. Nøyaktig informasjon lett tilgjengelig via en enkelt plattform støtter bedre beslutningstaking og effektiv drift, samt at det reduserer tidsbruken og kostnadene.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt "Seriøsitet i byggenæringen" som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

 

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.