Byggmaskin

Spesifikasjoner

Dokumenter

Bor og meiselmaskin Hilti TE 500 AVR_250x275

Bor, meisel

Vi har utleie av ulike maskiner for å bore og meisle. Vi har godt utvalg og maskinene passer til ulike underlag. Våre maskiner er vedlikeholdt og kontrollert i henhold til gjeldende forskrifter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Boltepistol / Hilti gassdrevet GX 100_250x207

Bolte, skru, spikre og lime

Vi har utleie av ulike maskiner for å bolte, skru, spikre og lime. Vi har godt utvalg og maskinene passer til ulike underlag. Våre maskiner er vedlikeholdt og kontrollert i henhold til gjeldende forskrifter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Betongvibrator Wacker IREN Ø 45mm

Mure og støpe

Vi har utstyret du trenger for å mure og støpe. Våre maskiner er vedlikeholdt og kontrollert i henhold til gjeldende forskrifter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Gjæringssag

Sage og kappe

Vi har utleie av ulike maskiner for både saging og kapping. Vi har godt utvalg og maskinene passer til ulike materialer. Våre maskiner er vedlikeholdt og kontrollert i henhold til gjeldende forskrifter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

lecasaks

Klippe, bøye og sveise

Vi har utleie av ulike maskiner å gjøre jobben med klipping, bøying og sveising enkelt. Vi har godt utvalg og maskinene passer til ulike materialer. Våre maskiner er vedlikeholdt og kontrollert i henhold til gjeldende forskrifter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Eksentersliper

Slipe, frese, rive og polere

Vi har utleie av ulike maskiner for sliping, fresing, riving og polering. Vi har godt utvalg og maskinene passer til ulike materialer. Våre maskiner er vedlikeholdt og kontrollert i henhold til gjeldende forskrifter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Lensepumpe for slamvann

Pumpe

Vi har utleie av ulike pumper til forskjellige oppgaver. Vi har godt utvalg og maskinene passer til ulike situasjoner. Våre maskiner er vedlikeholdt og kontrollert i henhold til gjeldende forskrifter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Støvsuger Nederman P 300

Rengjøre

Vi ulike former for støvsugere, rengjørings- og poleringsmaskiner. Ta kontakt med din lokale avdeling for mer informasjon om tilgjengelighet.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Veggscanner

Måleinstrumenter

Vi leier ut mange forskjellige måleinstrumenter til diverse formål. Ta kontakt med din lokale avdeling for å sjekke tilgjengelighet.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips en venn