Kurs hos Byggesystemer

Forskrift om utførelse av arbeid pålegger arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstakere har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk samt i å beherske de farene som bruken kan medføre. Kravet gjelder også for enkeltpersoner som driver en virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og ikke har tilsatt arbeidstakere.

Byggesystemer tilbyr sertifiserte kurs i henhold til gjeldende krav. Det betyr at du som arbeidsgiver, og/eller kursdeltaker, er sikker på at opplæringen er av høy kvalitet. 

OVERSIKT OVER KURS I ALLE VÅRE AVDELINGER I HELE LANDET:

Bomlift 48 m

Byggesystemer Tromsø inviterer til kurs i bruk av personløftere tirsdag 23. juni kl. 08.15

I samarbeid med PLF’s opplæringsprogram inviterer vi til kurs i bruk av personløfter tirsdag 23. juni kl. 08.15. PLF = Personløfterforeningen www.plfnorge.no

Les mer