Hvorfor eie når du kan leie?

 • Fordel kostnadene - mer forutsigbar!
 • Kjøp maskiner og utstyr slik som du kjøper tjenester - delingsøkonomi!
 • Spar miljøet - utnytt ressursene bedre!
 • Økt kompetanse - tilgang til spesialister!

Vi har jobbet med kortreist utleie, og deling av maskiner og utstyr, i over 40 år. Vi gjør dette for å gi deg som kunde økt fleksibilitet, bedre sikkerhet, økt service og bærekraft, og ikke minst en mer økonomisk fordelaktig løsning. Samt mulighet for våre kunder å fokusere på sin kjernevirksomhet og økt produktivitet!

Dette er noen av fordelene ved å leie utstyr hos Byggesystemer

Spesifikasjoner

Dokumenter

Økt fleksibilitet

 • Du har riktig produkt når du har bruk for det  - miljøvennlig og effektivt
 • Leie tilpasses inntektene, for eksempel sesongsvigninger og konjunktursvingninger
 • Enkelt å bytte utstyr
 • Din bedrift kan fokusere på kjernevirksomheten

     Byggesystemer tilbyr

 • Økt produktivitet
 • Et stort produktutvalg og produktbredde
 • Topp moderne utstyr
 • Fleksibilitet i forhold til korttidsleie og langtidsleie
 • Tilgang til stillasbyggere og andre fagspesialister - utnytt vår kjernekompetanse

Bedre sikkerhet

 • Lei riktig utstyr som passer til jobben
 • Unngå risiko

     Byggesystemer tilbyr

 • Maskiner og utstyr tilpasset ditt behov
 • Faste sikkerhetsrutiner før utleie
 • Utstyr tilpasset nye lover og regler
 • Moderne utstyr tilpasset HMS
 • Kontroll ved inn og utlevering av utstyr

Bedre service

 • Tilgjengelighet når du har behov og der du har behov
 • Fleksibelt på kort-, mellom- og lang sikt

​     Byggesystemer tilbyr

 • ​Økt produktivitet
 • Nærhet, kort vei til nærmeste avdeling
 • Materiell kan leveres der du ønsker
 • God og profesjonell rådgivning

Økonomiske fordeler

 • Ved å leie utstyr og maskiner kan du øke likviditeten i selskapet ved at kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og samtidig skaper inntjening
 • Bedre soliditet og balanse, da leieobjektene ikke aktiveres i regnskapet
 • Mindre pantsikkerhet og finansiell spredning
 • Lavere risiko
 • Bedre kostnadskontroll
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring
 • Reduserer lagringskostnader
 • Reduserer transportkostnader
 • Og ikke minst økt produktivitet for kundens kjernevirksomhet!

 

Miljøvennlig

 • Bærekraftig. Ved å leie belaster man miljøet mindre og tar et større samfunnsansvar
 • Effektiv ressursutnyttelse. Utstyret brukes om og om igjen av flere, dermed er vi med på å redusere "bruk-og-kast"
 • Spar miljøet med å maksimere utnyttelsen av utstyret, bruk riktig utstyr for å få jobben mest mulig effektivt utført, og lei lokalt for å minimere transportbelastningen. Og ved at vi regelmessig vedlikeholder vårt utstyr forlenger vi levetiden!

Utleie og effektiv utnyttelse av utstyret reduserer det totale karbonavtrykket pga. høyere utnyttelse av maskiner og utstyr, typisk fra 30% til 50% avhengig av bruk og utstyr. Vi er grønn!

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.