Lift

Spesifikasjoner

Dokumenter

Lift montert på tilhenger

Tilhengermontert lift

Tilhengermonterte lifter er lette å transportere, og passer utmerket for alle typer håndverks- og malerarbeid. De kan drives av strøm (220 volt), batteri eller bensinaggregat. Liftene har støttebein som sikrer stabilitet, og retter opp maskinen i skrånende terreng.

Lift som går rett opp

Sakselift

Byggesystemer har et stort utvalg av selvgående sakselifter til arbeid både innendørs og utendørs, også terrenggående sakselifter. Disse liftene styres og kjøres trinnløst fra plattformen som er utstyrt med utskyv. Vi har utleie av sakselifter som er batteridrevne, hybriddrevne, multidrevne eller dieseldrevne. 

Lift med knekkarm

Bomlift

Våre selvgående bomlifter kan benyttes i arbeid både innendørs og utendørs. De har trinnløs operasjon av drift og løft, og kan leveres med jib, vridbar kurv, knekkarm og løfter både vertikalt og horisontalt.

Lift montert på bil

Bilmontert lift

Våre bilmonterte lifter har stor arbeidshøyde og lang rekkevidde. De er godt egnet til bruk i jobber der det kreves mange forflytninger, og leveres med knekkarmsbom eller teleskopbom med jib. 

Lift som er egnet for terreng

Spesiallift

Spesiallifter har egenskaper som gjør at de kan brukes til arbeidsoppgaver på vanskelig tilgjengelige plasser. Ta kontakt med en av våre avdelinger for forslag til løsning.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.