Om Byggesystemer

Vi leier ut!

Byggesystemer ble etablert i 1975. Vi er Norges største lokalt eide selskap innen bygg- og anleggsutleie, og en av Norges største stillasentreprenører. Vi leier ut det kundene våre trenger og hjelper våre kunder! Lokal tilhørighet gjør at vi kan følge markedet og våre kunders behov, vi er fleksible og løsningsorienterte. Det er viktig for oss at verdiskapning skjer lokalt!

Lokal verdiskapning skjer blant annet ved at vi har etablert lokale aksjeselskaper på hver avdeling, både driftsselskap og eiendomsselskap, i lag med lokalt ansatte. Slik investerer vi for å sørge for at skatt og avgifter forblir lokale. Med andre ord, lokal verdiskapning.

Spesifikasjoner

Dokumenter

Byggesystemer ble etablert av 2 gründere med avdelinger i Oslo og Harstad. Selskapet er organisert som et konsern med kjedekontor i Harstad og Oslo. Konsernet består av et kjedekontor med 9 datterselskaper fra nord til sør. Vi har per idag ca. 170 ansatte i ulike stillinger - utleiere, mekanikere, montører, transportører, selgere, ledere og kjedeadministrasjon.

Vi leverer

 • Stillasentreprenør. Vi er spesialister på utleie og montering av stillas og sikre adkomstløsninger
 • Lift. Tilhengermonterte, sakselifter, bomlifter og spesiallifter
 • Store og små bygg- og anleggsmaskiner. Fra gravere til håndverktøy
 • Containere av ulike typer til spise- og hybelbrakker
 • Arrangement. Telt og annet nødvendig utstyr til store og små arrangementer
 • Vi fornyer oss hele tiden. Finner du ikke ditt produkt eller løsning, hjelper vi deg. Ta kontakt med din lokale avdeling

Vår historie

70aarene_150x150

70-årene

 • 1975: Byggesystemer etablert
 • 1976: Første driftsår
  • salg industribygg
  • salg av forskaling og stillas
  • startet opp med utleie
  • 3 gründere og 2 ansatte
 • 1978: Første egeneide bygg på Østlandet
80aarene_150x133

80-årene

 • 1985: Alusystemer AS etablert
  • produksjon av Alby stillas og Alby forskaling
 • 1986: Byggesystemer Bodø og Byggesystemer Tromsø etablert
 • 1986: Første egeneide bygg i Nord-Norge
90aarene_150x106

90-årene

 • 1990: Lokale selskaper etablert
  • Byggesystemer Harstad og Byggesystemer Oslo
 • 1998: Byggesystemer Finnsnes etablert
2000tallet_150x119

2000-tallet

 • 2003: Etablering Byggesystemer Finnmark
 • 2006: Byggesystemer Lofoten og Byggesystemer Vesterålen etableres
 • 2012: Byggesystemer Helgeland etableres
 • 2021: Renta kjøper alle aksjer i Byggesystemer. Alle avdelingene videreføres med dagens ansatte. Eierne i Byggesystemer reinvesterer også en stor del av salgssummen i Renta Group, og sikrer med det fortsatt lokalt eierskap.

40 år + 40 år

Byggesystemer feiret 40-års jubileum i 2015, og like mye var dette et Kick-off for de neste 40 årene. Vi har hatt og har alltid Byggesystemer ånden med oss som ballast i det meste vi har gjort i selskapet, for våre ansatte og kunder. Helt siden 14. oktober 1975. Vi skal drive med dette også de neste 40 årene. I lag med våre kunder! Det vi driver med hver dag kan gjerne kalles kortreist utleie, i samme betydning som kortreist mat.

Byggesystemer-ånden (visjon & verdier) - Vi leier ut!

B.E.S.T er vår huskeregel for våre verdier, eller Byggesystemer-ånden som vi kaller det

 • Best for Byggesystemer er best for våre kunder og ansatte!
 • Engasjerte ansatte, ledere og eiere!
 • Sikkerhet først! Stabil arbeidskraft med lokal tilknytning og verdiskapning!
 • Tillit og tilhørighet til våre ansatte og kunder! Vi har tradisjon for det!
 • B.E.S.T = (er lik) BEST i lag!

 

Omsetningsutvikling siste 45 år

Grafen viser utvikling i omsetning siden 1975. Selskapet har utviklet seg gradvis, stein for stein.

Vi er det største norskeide selskapet innen bygg- og anleggsutleie, og arrangementsutleie. Vi er et av norges største selskaper innen sikkerhet til bygg- og anleggsbransjen, da spesielt adkomstsikkerhet innen stillas og lift.

 

Omsetningsutvikling Byggesystemer

Norge og Nord-Norge

 • Vi er Norges største lokalt eide selskap innen bygg- og anleggsutleie, og arrangementutleie
 • Vi er Nord-Norges største selskap innen bygg- og anleggsutleie
 • Vi er Nord-Norges største selskap innen stillas og adkomstsikkerhet, stillasentreprenør
 • Vi er Nord-Norges største selskap innen arrangementutleie
 • Vi er et av Stor-Oslos største selskap innen stillas, stillasentreprenør

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.