Stillas

Stillas sikrer deg i høyden og er meget fleksibelt å arbeide med og på.

Spesifikasjoner

Dokumenter

Alby_stillas_smal[1]

Fasadestillas / Lettstillas / smal

Byggesystemer leier ut og monterer fasadestillas. Denne stillastypen egner seg utmerket til fasadearbeid, malerarbeid, tømrerarbeid, takarbeid og taksikring, samt utskifting av vinduer eller annen type vedlikeholdsarbeid. Stillaset er enkelt og raskt å montere, stabil å jobbe i og sikker for brukeren.

Rammestillas i aluminium blir satt sammen av komponenter med lav vekt, noe som gjør montering og demontering enkelt og raskt. Den er meget godt egnet til både enebolig og store leilighetsprosjekter. Ikke minst sikrer den brukeren og omgivelsene. Stillaset leveres standard i 3,07 m. lengde og 2,00 m høyde per fag, og 61 cm plattformbredde. Den kan tilpasses i både lengde, bredde og høyde med et stort utvalg av tilleggsdeler. Vårt system er basert på Layher Rammestillas.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Murerstillas

Murerstillas / Tungstillas / bred

Byggesystemer leier ut og monterer murerstillas, eller tungstillas. Denne stillastypen egner seg godt til jobber med muring, pussing av fasade, spesialjobber eller på prosjekter der det kreves større plass og lagringskapasitet.

Vår murerstillas er en modulstillas som benyttes til alle typer arbeider på kompliserte byggeplasser og for avanserte konstruksjoner innen blant annet bygg, anlegg, industri, brobygging, verft og offshore. Stillassystemet har meget stor fleksibilitet med hensyn til fakkbredder og lastklasser. Stillaset leveres standard i 3,05 m lengde og 2,00 m høyde per fag, og 125 cm bredde. Den kan tilpasses i både lengde, bredde og høyde med et stort utvalg av tilleggsdeler. Vårt system er basert på Haki Universalstillaser.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Instant Snappy

Rullestillas

Rullestillas er enkle å montere, samt lette å flytte på. Den passer utmerket der det er behov for mindre jobber med mulighet til å flytte stillaset, innendørs og utendørs, da den leveres med store hjul.

Rullestillaset kan leveres i ulike lengder og bredde, slik at den kan passe inn i trange rom til større rullestillaser med frittstående arbeidshøyde opptil ca 14,0 meter.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Vare og personheis 650 kg

Stillasheis

Vi leier også ut person- og vareheiser fra 60 kg til 2000 kg.

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Nedkastrør

Spesialstillas / tilbehør

Med våre stillasprodukter kan vi levere en rekke løsninger slik som tak-over-tak for tette bygg, event - scene og tribune, innkledning av stillas, understøttelse, trappetårn og trappeløsninger, gangbro med mer. 

Klikk her for å se mer av vårt utvalg.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.

Tips en venn